Startovné

 Počet startujících je omezen na celkem 300 týmů!!!

 

Rozšířili jsme počet startujících v kategorii LA. 

 

Startovní listina bude rozdělena naslédovně:

 

kategorie LA - 200 týmů

kategorie SA + MA - 100 týmů

 

Neakceptované týmy budou zařazeny na čekací listinu. V případě, že nebude uhrazeno startovné v stanovených termínech, budou tato místa nabídnuta týmům z čekací listiny dle času a data jejich přihlášení.

 

Startovné a platba

 
Uzávěrka přihlášek - 31. 5. 2017

 

pes v kategorii LA, MA, SA -  1500 CZK 

 

Další psi jednoho psovoda, včetně veteránů nebudou cenově zvýhodněni.

Přihlášení pouze na zkoušky nebo jeden den není možné.

 

Registrace je platná pouze po zaplacení!

 

Platba startovného je možná pouze bankovním převodem!
Po registraci prostřednictvím online přihlášky Vám bude zaslán email s údaji o platbě a jedinečným variabilním symbolem!!!
Tento email není automaticky generován, proto může jeho zaslání trvat několik dnů.
Přijímáme platby za více týmů pouze od stejných psovodů!!!