Rozhodčí

Pro rok 2019 přijali naše pozvání
 
 
Sari Mikkilä (FI) - rozhodčí pro Mistrovství světa 2019 
Anita Szilágyi (HU)
Petr Puík (ČR)
Bernd Hüppe (AT) 
 
Zónovým rozhodčím byl Karel Havlíček