Podmínky účasti

1) Věk psa nad 18 měsíců.

2) Očkovací průkaz nebo petpas s platným očkováním proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003, v pozdějším znění.

3) Včasné zaslání přihlášky a startovného.

4) Dodržování organizačních pokynů pořadatele.

5) V areálu, ale i mimo něj je každý psovod povinen udržovat pořádek a čistotu, zejména uklízet extrementy po svých psech.

6) Zúčastnit se veterinární přejímky psů 2.7. od 13:00 do 16:00, nebo 3.7. od 7:00 do 8:00. Pes, který neprošel veterinární přejímkou se nesmí akce zúčastnit.  

Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené závodnikům nebo dalším osobám během závodů. Závod proběhne dle platného Řádu agility ČR a zákona na ochranu zvířat.

 

Protesty - písemně se zálohou 500 Kč.