Pravidla/Rules

1) věk psa minimálně 18 měsíců / dogs must be over 18 months old

2) Potvrzení o očkování (očkovací průkaz nebo pet pas) s platným očkováním / valid anti rabies vaccination, pet pass

3) Dodržování Řádu agility ČR / follow the Rules of agility in the Czech Republic

4) Každý psovod je povinen v areálu udržovat pořádek, především důsledně uklízet exkramenty po svém psu. / The handler must keep order at the area, mainly clean up after his dog. 

Každý psovod je odpovědný za svého psa. Pořadatel ani majitel stadionu není odpovědný za škody, způsobené jiným závodníkům, nebo návštěvníkům během závodů. Závody se budou konat v souladu se schváleným Řádem KAČR a zákona na ochranu zvířat. / The handler is responsible for his dog. The organisers and the owner of the stadion aren´t responsible for damages caused to other competitors and visitors during the competition. The races are held in accordnace with the Rules of Czech Agility Club and the Act on the Protection of Animals Against Cruelty.

Protest je možno podat v době konání závodů oproti kauci 2000,- Kč,

It´s possible to file a protest during the competition against bail 800 euros.

 . 

Pravidla jednotlivých soutěží / Rules of each races

 

PÁTEK/FRIDAY:

Zkoušky budou probíhat bez jakýchkoliv rozdílů oproti Řádu agility ČR.

Trials will be held without any differences from the Czech national agility rules. 

SOBOTA/SATURDAY:

Kvalifikační běhy pro Velké finále/Qualification runs for the Grand Final:

Agility 1

Jumping 1

Agility 2

2023

Cathegory Number of teams goes to final from each run
L 14
I/ML 5
M 6
S 6

A1->J1->A2.

Týmy se mohou nominovat pouze jednou, pakliže se nominují vícekrát, jejich nominační místo postupuje na další, dosud nenominovaný tým./If someone has already qualified from a previous run, the next team in order goes to final. 

Velké finále/Grand Final

 

NEDĚLE/SUNDAY:

Výsledky jednotlivých běhů jsou podle umístění převedeny na body dle tabulky/The results from each run will converted into points: 

Agility: 25, 22, 19, 16, 14, 13, 12 . . . 1 bod/point

Jumping: 18, 15, 12, 11, 10 . . . 1 bod/point

Pokud tým bude diskvalifikován, žádné body nezíská. If the team is disqualified, they wonť get any points.

Vítězem se stává tým s největším počtem bodů v každé kategorii./The winner is the team with the most points in each cathegory.

V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek Agility 3, a dále pak Agility 4./In case of the equality of points, it decides the result from the Agility 3, then the result from Agility 4.