Start list (paid teams): HERE

Waiting list: HERE

Přihlašovací formulář / Registration form: HERE

Přihlašování bude spuštěno 15. 2. 2024 v 8:00 hod CET.
The registration will be open on 15 February in 8am CET.

 

 

Startovné/Entry fee
2500 Kč/100 €

 Počet startujících je omezen. The number of competitors is limited.

 

Neakceptované týmy budou zařazeny na čekací listinu. V případě, že nebude uhrazeno startovné v stanovených termínech, budou tato místa nabídnuta týmům z čekací listiny dle času a data jejich přihlášení./Teams, that won´t be accepted, they will be filed in to the waiting list. In case that the entry fee won´t be paid in the time, the places will be offered to teams from waiting list according to date and time of their entry.

Přihlášení pouze na jeden den není možné./Entry only for one day isn´t possible.

Registrace je platná pouze po zaplacení!/Registration is valid after payment.

Platba startovného je možná pouze bankovním převodem./Payment of entry fee is possible only by the bank transfer. 

Po registraci prostřednictvím online přihlášky Vám bude zaslán email s údaji o platbě a jedinečným variabilním symbolem!!!/After the registration you will get an e-mail with informations about the payment and the variable symbol. 

Tento email není automaticky generován, proto může jeho zaslání trvat několik dnů./The e-mail isn´t generate autommaticaly, so it can last few days.

Přijímáme platby za více týmů pouze od stejných psovodů!!!/We accept payments for more teams only for more dogs of one handler.