Registrační formulář je Z DE! / Registration form is HERE!

 

Přihlašování bude spuštěno 15. 2. 2023 v 8:00 hod CET.
The registration will be open on 15 February in 8am CET.

 

 

Startovné/Entry fee
2000 Kč/80 €

 Počet startujících je omezen. The number of competitors is limited.

 

Neakceptované týmy budou zařazeny na čekací listinu. V případě, že nebude uhrazeno startovné v stanovených termínech, budou tato místa nabídnuta týmům z čekací listiny dle času a data jejich přihlášení./Teams, that won´t be accepted, they will be filed in to the waiting list. In case that the entry fee won´t be paid in the time, the places will be offered to teams from waiting list according to date and time of their entry.

Přihlášení pouze na zkoušky nebo jeden den není možné./Entry only for the exam or for the ona day isn´t possible.

Registrace je platná pouze po zaplacení!/Registration is valid after payment.

Platba startovného je možná pouze bankovním převodem./Payment of entry fee is possible only by the bank transfer. 

Po registraci prostřednictvím online přihlášky Vám bude zaslán email s údaji o platbě a jedinečným variabilním symbolem!!!/After the registration you will get an e-mail with informations about the payment and the variable symbol. 

Tento email není automaticky generován, proto může jeho zaslání trvat několik dnů./The e-mail isn´t generate autommaticaly, so it can last few days.

Přijímáme platby za více týmů pouze od stejných psovodů!!!/We accept payments for more teams only for more dogs of one handler.