Rozhodčí

2019

V tomto roce přijali naše pozvání: 

Sari Mikkilä (FI)

Petr Pupík (CZ)

Annita Szilági (HU)

Bernard Hüppe (AT)

 

Zónovým rozhodčím bude Karel Havlíček (CZ)