Program 2023

 
Pátek/Friday 7. 7.

13:00 - 16:00 Prezence a veterinární kontrola/Registration and veterinarian control

17:00 Prohlídka zkoušek/Course walking of exams

17:30 Zkoušky/Exams A1, A2, A3

 

Sobota/Saturday 8. 7.

7:30 - 7:50 Prezence a veterinární přejímka (pouze pro týmy, které se neregistrovaly v pátek) / Registration and veterinarian control (without teams registrated on Friday)

8:15 Prohlídky/Course Walking

Prize giving ceremony of Friday exams

Open qualification Small, Medium, Intermediate and Large for Grand final - Agility 1, Jumping 1, Agility 2

Grand final

Price giving ceremony

 

Sunday 9. 7.

8:15 Open runs Small, Medium, Mini Large and Large - Agility 3, Jumping 2, Agility 4

Price giving ceremony