Program 2024

 
Pátek/Friday 5. 7.

11:00 - 14:00 Prezence a veterinární kontrola/Registration and veterinarian control

  • Prezence v sobotu NEBUDE možná. Pokud nestíháte dorazit v pátek ve stanoveném čase, můžete se odprezentovat pomocí SMS, kterou v čase prezence (tedy 11:00-14:00) zašlete na telefonní číslo +420776628158. Do 30 minut obdržíte potvrzení SMS, pokud se tak nestane, kontaktujte nás znovu, případně telefonicky či přes Facebook. SMS musí obsahovat stát, za který závodíte, Vaše jméno a jméno psa v takové podobě, jakou jste uvedli v přihlášce. Pokud využijete SMS prezence, v sobotu ráno mezi 7:15 a 7:45 se prosím dostavte s platným Pet passem k registraci, po kontrole obdržíte uvítací balíček a tradiční welcome drink. Na zprávy zaslané v jiný čas či jiným způsobem nebude brán zřetel.
  • Registration on Saturday won't be possible so if you can't make it in time on Friday, send us SMS in the time of the registration (11am-2pm on Friday) on this number +420776628158 with following information: your country, your name and your dog's name from the application. Within 30 mins you will receive a confirmation. If not, contact us again via SMS, call or Facebook. If you register on Friday via SMS you then must come to vet check on Saturday morning between 7:15 and 7:45 with valid Pet pass. At the register, you will receive welcome gift and a traditional welcome drink. Messages sent at different time and/or different way won't be considered.
Sobota/Saturday 6. 7.
 

15:00 Prohlídka Warm Up Run/Course walking of Warm Up Run

15:30 Warm Up Run (S, M, I, L) - on 4 courses

Saturday 6. 7.

8:00 Prohlídky/Course Walking

Vyhlášení pátečního Warm Up Run / Prize giving ceremony of Friday Warm Up Run

Kvalifikační běhy do finále / Open qualification Small, Medium, Intermediate and Large for Grand final - Agility 1, Jumping 1, Agility 2

Vyhlášení týmů kvalifikovaných do finále / Announcement of teams qualified to the final

Slosování Lucky Looser / Lucky Looser Lottery

Velké finále / Grand Final

Vyhlášení výsledků finále / Prize giving ceremony of the Grand Final

Sunday 7. 7.

8:15 Otevřené běhy / Open runs Small, Medium, Intermediate and Large - Agility 3, Jumping 2, Agility 4

Vyhlášení nedělních součtů / Prize giving ceremony of Sunday sums